Anker i sak om grov voldtekt ikke tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. mars 2020, HR-2020-587-U, (sak nr. 20-013267STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bjørn André Gulstad), B (advokat Marius Wesenberg), C (advokat Synne Catrin Øren) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bull, Ringnes, Falch

Les avgjørelsn i sin helhet

Til toppen