Straffutmåling - Mangel på indre sammenheng i domsgrunnene

Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. januar 2020, HR-2020-70-U, (sak nr. 19-182708STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Tore Helseth Høyer) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Arntzen, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen