Fangst av snøkrabber på norsk sokkel i Smutthullet i Barentshavet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 3. april 2020, HR-2020-735-U, (sak nr. 20-035073STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Arctic Fishing (advokat Caterina Håland Gaeta), A (advokat Vidar Zahl Arntzen)
mot Påtalemyndigheten

Dommere: Kallerud, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen