Anke over dom etter at dommen først ble erklært vedtatt

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 8. april 2020, HR-2020-759-U, (sak nr. 20-038885STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Dommere: Kallerud, Ringnes, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen