Fradrag i straffen for lang liggetid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. april 2020, HR-2020-781-U, (sak nr. 20-032786STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen)
mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Folke Åmlid)

Dommere: Matheson, Ringnes, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen