Opphevelse av avvisningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. april 2020, HR-2020-856-U, (sak nr. 20-052950STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og beslutning.

A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen