Internering etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-987-U, (sak nr. 20-067554STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Trond Olsen Næss) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Zubia Arooj Kiani)

Dommere: Webster, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen