Internering - forsinket uttransport på grunn av coronapandemien

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mai 2020, HR-2020-989-U, (sak nr. 20-068683STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Morten Johan Bjønness) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Ellen Wang)

Dommere: Webster, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen