Overlevering etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2020, HR-2020-1701-U, (sak nr. 20-114850STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Line Nyvoll Nygaard)

Dommere: Matningsdal, Arntzen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen