Voldtekt - ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. november 2020, 2020-2146-U, (sak nr. 20-143291STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen