Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning. Svakheter ved tingrettens dom, som gjaldt krav om tilbakeføring.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mai 2020, HR-2020-1012-U, (sak nr. 20-066168SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Olav Sylte) mot X kommune (advokat Andreas Messelt Ekker)

Dommere: Webster, Noer, Bull 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen