Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke til å fremme anke over samværsfastsettelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mai 2020, HR-2020-1013-U, (sak nr. 20-066829SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Christopher Hestnes Andresen) mot X kommune (advokat Bjørn Morten Litveit Hansen), B (advokat Mads Wallerheim)

Dommere: Webster, Noer, Bull 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen