Sivilprosess. En parts krav om fastsettelse av salær til en tidligere prosessfullmektig etter tvisteloven § 3-8.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2020, HR-2020-1043-U, (sak nr. 20-054105SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B mot C (advokat Lars Marius Holm)

Dommere: Webster, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen