Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning. Svakheter ved tingrettens dom og lagmannsrettens begrunnelse når det gjelder samværet med far.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. juni 2020, HR-2020-1203-U, (sak nr. 20-077074SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Kjetil Sørensen) mot B (advokat Olav Sylte v/advokatfullmektig Gunhild Borge), X kommune (advokat Sigbjørn Oldren)

Dommere: Webster, Falkanger, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen