Barnevern - Spørsmål om rettskraft

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2020, HR-2020-121-U, (sak nr. 20-6009SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

X kommune (advokat Ketil Myhre) mot A (advokat Håvard Flatland) B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae)

Dommere: Indreberg, Arntzen, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen