Sivilprosess. Fastsetting av prosessfullmektigens godtgjøring i sak for Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. juni 2020, HR-2020-1257-U, (sak nr. 20-041608SIV-HRET), sivil sak, begjæring om fastsetting av godtgjøring.

A (advokat Alex Borch) mot Advokat B

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen