Avvising av gjenåpningsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2020, HR-2020-1264-U, (sak nr. 20-068387SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning.

A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Dommere: Falkanger, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen