Opphevelse av lagmannsrettens dom i sak om sivile erstatningskrav etter frifinnelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2020, HR-2020-1327-U, (sak nr. 20-068053SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Ida Gjerseth advokat, Inger Marie Sunde) mot B (advokat Carl Aasland Jerstad), C, D (advokat Harald Øglænd), E, F (advokat Svein Erling Jensen)

 Dommere: Normann, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen