Rettens sammensetning ved samtykkebeslutning etter tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. juni 2020, HR-2020-1357-U, (sak nr. 20-074780SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Hanna Norum Motzfeldt) mot EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB (advokat Fredrik Andersen)

Dommere: Falkanger, Normann, Østensen Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen