Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning. Svakheter ved tingrettens dom og lagmannsrettens begrunnelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2020, HR-2020-1418-U, (sak nr. 20-090769SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Knut Gunnar Brindem) mot X kommune (advokat Erik Kristian Gundersen), B (advokat Per Ove Marthinsen)

 

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen