Opphevelse på grunn av ufullstendig vurdering etter utlendingsloven § 28

Høyesterettts ankeutvalgs dom 8. juli 2020, HR-2020-1447-U, (sak nr. 20-082118SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Marius Egeberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian Fredrik Galtung)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen