Oppfriskning av oversittelse av frist for avledet anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2020, HR-2020-1473-U, (sak nr. 20-094432SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Marita Dolores Leiva Mellingen)

 

Dommerne: Normann, Bergh, Høgetveit Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen