Nedsettelse av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juli 2020, HR-2020-1515-U, (sak nr. 20-099554SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Bettina Banoun, Anders Christian Stray Ryssdal mot Nsw Arkitektur AS
Jørn Narud (advokat Harald Fosse)

Dommere: Normann, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen