Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2020, HR-2020-1531-U, (sak nr. 20-069129SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørels.

Einar Sørensen Maskinentreprenør AS (advokat Eirik Birkelund) mot Tromsø kommune (advokat Marianne Abeler)

Dommere: Bull, Falch, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen