Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2020, HR-2020-1580-U, (sak nr. 20-096535SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Kjetil Bergum Hansen m.fl. (advokat Bent Endresen), Eirik Songe m.fl. (advokat Bjørn Inge Waage), Ivor Herbert Matthew m.fl. (advokat Eyvind Mossige) mot Stena Drilling AS (advokat Trond Stang)

Dommere: Bull, Falch, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen