Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om retting

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2020, HR-2020-1649-U, (sak nr. 20-104942SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Brynesenteret AS, Storgata 38 Bryne AS (advokat Per Christian Ask) mot Sverre Helland m.fl. (advokat Kaja Regine Kroknes Harms)

Dommere: Bull, Falch, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen