Utbetaling av tilkjente sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. august 2020, HR-2020-1658-U, (sak nr. 20-097322SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Vitaly Orlov (advokat Carl Edvard Roberts), Magnus Leonard Roth,  Helge Rolf Klock (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Alexander Tugushev (advokat Morten Steenstrup)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen