Sakskostnader og merverdiavgift

Høyesteretts kjennelse 4. september 2020, HR-2020-1734-U, (sak nr. 20-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Agnes Boligutvikling AS (advokat Thor Bendik Berg) mot Grunnteknikk AS, Tryg Forsikring (advokat Beate Vesterås)

Dommere: Matningsdal, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen