Kontradiksjon i sak om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1750-U, (sak nr. 20-114396SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A mot Advokatfirmaet Lund & Co DA (advokat Aksel Erik Hillestad)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen