Sakskostnader ved deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1764-U, (sak nr. 20-123023SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Cowi AS Avd Trondheim (advokat Stede Georg Nilsen) mot Betonmast Trøndelag AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Dommere: Matningsdal, Normann, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen