Krav om at staten skal erstatte idømte sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. september 2020, HR-2020-1775-U, (sak nr. 20-085370SIV-HRET), sivil sak, krav om erstatning for sakskostnader.

A mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen