Opphevelse av kjennelse om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. september 2020, HR-2020-1790-U, (sak nr. 20-085241SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Telenor ASA, Telenor Norge AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup)

Dommere: Bull, Falch, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen