Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-183-U, (sak nr. 20-8076SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Signe Bodil Blekastad) mot X kommune (advokat Erik Kristian Gundersen)

Dommere: Indreberg, Arntzen, Høgetveit Berg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen