Retting av avgjørelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. september 2020, HR-2020-1834-U, (sak nr. 20-117050SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

Fotolotto.no AS (advokat Nicholas Foss Barbantonis) mot Norsk Tipping AS (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Dommere: Falkanger, Ringnes, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen