Spørsmål om inhabilitet for dommer i lagmannsretten i sak om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-196-U, (sak nr. 19-176828SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B (advokat Håkon Malm) mot C, D, E, F, G (advokat Roald Angell)

Dommere: Arntzen, Bergh, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen