Opphevelse av lagmansrettens nektelsesbeslutning i sak om tilbakeføring. Spørsmål om sakkyndigoppnevning.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1962-U, (sak nr. 20-090243SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Olga Valentinovna Belykova Halvorsen) mot X Kommune (X kommune v/advokat Hans André Vikheim)

Dommere: Falkanger, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen