Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-199-U, (sak nr. 19-185439SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning.

A mot Apply AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Dommere: Matheson, Arntzen, Thyness

Les avgjørelsn i sin helhet

Til toppen