Bevistilgang og deling av saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. november 2020, HR-2020-2166-U, (sak nr. 20-153708SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje, Tema Vest AS (advokat Erik Flågan) mot Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland)

Dommere: Normann, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen