Inngivelse av sakskostnadsoppgave i sak uten muntlig forhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. januar 2020, HR-2020-222-U, (sak nr. 19-192236SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A (advokat Magnus Stray Vyrje) mot Hansaworld Norway AS (advokat Erik Engeland)

Dommere: Matheson, Arntzen, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen