Bevisfremleggelse i sak som er henvist til behandling i plenum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 7. desember 2020, HR-2020-2353-U, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot Staten v/Utenriksdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) 

Dommere: Falkanger, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen