Sakskostnader ved heving i ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2020, HR-2020-2393-U, (sak nr. 20-159027SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot
Afshin Hosseini, Mandana Salimi Abadeh, Gulsa Hosseini, Nakisa Hosseini
(advokat Jostein Løken)

Dommere: Matheson, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen