Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2460-U, (sak nr. 20-182302SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Ole Andreas Thrana) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Harald Magelssen Kløvjan)

Dommere: Indreberg, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen