Om rettsmiddel ved angrep på avvisning ved fravær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2020, HR-2020-2471-U, (sak nr. 20-153284SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Jan Haugland (advokat Paal Anders Bjaarstad) mot Christian Larsen, Kristin Krüger Småbrekke (advokat Christian Grahl-Madsen)

Dommere: Matheson, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen