Sakskostnadsavgjørelse i dom om sluttoppgjør for entreprisearbeider

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2020, HR-2020-2495-U, (sak nr. 20-149642SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Vangberg Boligutvikling AS (advokat Per-Ellef Krokan) mot Consto Nord AS (advokat Bjørn Arne Jakobsen)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen