Ankenektelse i barnevernsak om tilbakeføring og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2020, HR-2020-305-U, (sak nr. 20-3212STR-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Olav Sylte) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Anette Olsen)

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen