Tvangsfullbyrdelse av sivile krav fremmet under straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2020, HR-2020-308-U, (sak nr. 19-183949STR-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem) mot C (advokat Per Kristian Hansen)

Dommere: Indreberg, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen