Utleggstrekk i fosterhjemsgodtgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2020, HR-2020-393-U, (sak nr. 20-000328SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B (advokat Jørgen Klaveness) mot Staten v/kemneren i X

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen