Erstatningskrav for kostnader dekket under boligkjøperforsikring

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. februar 2020, HR-2020-443-U, (sak nr. 20-002480SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

HDI Global Specialty SE, filial Stockholm, A, B (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot C, D (advokat Andreas Møller)

Dommere: Høgetveit Berg, Thyness, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen