KS gis tillatelse til å opptre som partshjelper i storkammersakene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2020, HR-2020-46-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), (sak nr. 19-135171SIV-HRET), (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

(sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

A, B (advokat Anders Morten Brosveet)

mot

X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund)

(sak nr. 19-135171SIV-HRET)

C (advokat Halvard Helle)
D (advokat Paal Berg Helland)

mot

Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)
(Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

(sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET)

I.
E (advokat Bente Mostad Tjugum)

mot

Z kommune (advokat Frode Lauareid)
F (advokat Steinar Jacob Thomassen)

II.
F (advokat Steinar Jacob Thomassen)

mot

Z kommune (advokat Frode Lauareid)

Møter i sakene i medhold av tvisteloven § 30-13:
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Dommere: Webster, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen