Opphevelse av lagmannsrettens kostnadsavgjørelse ved overskjønn, jf. vegloven § 53

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2020, HR-2020-507-U, (sak nr. 20-011293SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse.

Espen Næss (advokat Ole Fredrik Melleby) mot Lars Espen Mefoumane Bakke
(advokat Fredrik Huseby)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen